SASK: Kotiapulaiset maailmalla tarvitsevat tukeamme!

23.8.2017

Kotiapulaiset ovat kenties haavoittuvin työntekijäryhmä maailmassa. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK tukee näiden näkymättömien naisten ponnisteluja yhdistää voimansa ja vaatia parempaa kohtelua. Onnistumisia on paljon.

Eroon orjuuttamisesta

Kotiapulaisia ei juuri näe, ja siksi heidät on helppo unohtaa. Heitä on maailmassa kuitenkin yli 67 miljoonaa, neljä viidestä naisia. Kotiapulaiset työskentelevät yksityiskodeissa, mikä tekee olojen valvonnasta hyvin vaikeaa.

SASK tukee kotiapulaisten aseman parantamista viidessä maassa, kolmella mantereella. Yhteensä näissä maissa arvioidaan olevan lähes 7 miljoonaa kotitalouksissa työskentelevää ihmistä, jotka tarvitsevat tukeamme.

Kotiapulaiset kohtaavat työssään usein väkivaltaa ja epäasiallista kohtelua, heidän työaikansa ovat kohtuuttomat ja palkkauksensa mitätön. Moni työskentelee jopa orjuuden kaltaisissa oloissa. Useat elävät äärimmäisessä köyhyydessä eli reilulla eurolla päivässä. Lisäksi lähes joka viides työskentelee kotimaansa ulkopuolella, kaukana omasta perheestään.

Lainsäädäntöön vaikuttamalla paremmat oikeudet

Kotitaloustyöntekijöiden aseman parantumista on monissa maissa vauhdittanut Kansainvälisen työjärjestön ILOn kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva yleissopimus vuodelta 2011. Sen on kuitenkin tuonut osaksi lainsäädäntöään vasta 24 maata.

Lainsäädännön parantamisen lisäksi moniin maihin on perustettu kotiapulaisten ammattiliitto. Se on merkittävä edistysaskel ihmisille, jota ovat olleet ongelmineen ihan yksin. Liitto pystyy edistämään lakien säätämistä valvomaan niiden toteutumista, vaikuttamaan minimipalkkoihin ja auttamaan jäseniään käytännön tasolla monissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Mitä on saatu aikaan?

SASKin työ on monin paikoin vasta alussa, mutta jo nyt on saavutettu merkittäviä tuloksia erityisesti Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Kotiapulaisten aseman parantamiseksi kanssamme tekevät työtä jäsenliitoistamme Akavan Erityisalat, Jyty, SAK Tieteentekijöiden liitto ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Kolumbia – kotiapulaisille kansallista vaikutusvaltaa

Kolumbiasssa kotitaloustyöntekijät saivat vuonna 2014 samat lailliset oikeudet kuin muutkin työntekijät. Aiemmin he olivat epävirallista työvoimaa. Lainsäädäntö jäi kuitenkin osin puutteelliseksi. Kaksi vuotta myöhemmin kotiapulaiset saivat SASKin tukeman ammattiliiton vaikuttamistyön tuloksena oikeuden 13. kuukauden palkkaan eli lomarahan tapaiseen etuuteen, joka kuuluu kaikille muillekin työntekijöille.

Liitto vaikuttaa myös kolmikantaisen neuvottelun kautta, jossa vauhditetaan lainsäädännön toteutumista käytännössä. Liitto on tuonut kotiapulaiset ja heidän oikeutensa julkiseen keskusteluun ja saanut jopa kansainvälistä näkyvyyttä.

Ecuador – ensimmäinen oma ammattiliitto

Ecuadoriin säädettiin jo vuonna 2012 laki, joka takaa kotiapulaisille samat oikeudet kuin muillekin työntekijöille. Se ei kuitenkaan riitä, elleivät he tiedä oikeuksistaan ja osaa vaatia niitä lukuisilta yksittäisiltä työnantajilta. Nyt kotiapulaisille on SASKin tuella perustetttu ensimmäinen oma ammattiliitto, joka on nopeasti saanut poliittista vaikutusvaltaa. Toiminta on laajentunut yhä uusille alueille ja tietoa jaetaan muun muassa verkkosivujen ja radion kautta.

Mosambik – oikeus sosiaaliturvaan

Mosambikissa saavutettiin huima edistysaskel pian SASKin tuen käynnistyttyä. Kotiapulaiset saivat oikeuden sosiaaliturvaan. Se kattaa muun muassa sairausvapaat, äitiysvapaat ja eläkkeen – merkittäviä elämänlaadun parannuksia ihmisille, jotka kamppailevat joka päivä toimeentulon ja jaksamisen kanssa. Liitto tarjoaa jäsenilleen tukea sosiaaliturvaan liittymiseen vaadittavan byrokratian kanssa, neuvottelee sosiaaliturvatoimiston kanssa käytännöistä sekä antaa oikeusapua.

Filippiinit – järjestölle laajat toimintaoikeudet

Ensimmäisen tukivuoden merkittävä tulos on se, että kotiapulaisten valtakunnallinen järjestö sai virallisen aseman lain edessä. Se voi toimia melkein kuin ammattiliitto . Liitto on kouluttanut kotiapulaisia, lisännyt tietoisuutta heidän oikeuksistaan sekä edistänyt kotiapulaisten tavoitteita paikallishallinnon suuntaan.

Filippiineillä arvioidaan olevan jopa 2,8 miljoonaa kotiapulaista, ja heistä 85 prosenttia on naisia. Maa on ratifioinut ILOn sopimuksen ja säätänyt oman lain kotiapulaisten asemasta, mutta sitä noudatetaan hyvin heikosti.

Indonesia – johtamiskoulutusta naisille

Indonesiassa on ensimmäisenä toimintavuonna kartoitettu kotiapulaisten tilannetta, koulutettu heistä johtajia järjestöihin sekä pyritty edesauttamaan ILOn sopimuksen ratifiointia. Maassa on noin 2,5 miljoonaa kotiapulaista. Toistaiseksi he ovat epävirallista työvoimaa, joka ei nauti samoista eduista kuin muut työntekijät.

Lue lisää aiheesta


Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on suomalaisen ay-liikkeen kehitysyhteistyöjärjestö, joka edistää ihmisarvoista työtä ja työelämän perusoikeuksia. SASK tukee köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä vahvistamalla ammattiyhdistysliikettä ja työntekijöiden asemaa kehittyvissä maissa. Jyty on SASK:n jäsenjärjestö.