PHT:n hyvinvointijaksojen haku kaikille työikäisille avautunut 1.4.

3.4.2018

​PHT ry on uudistanut kevään aikana aikuisten 1.askel-hyvinvointitoiminnan. Uusi Pysyvään muutokseen-hyvinvointijakso on tarkoitettu kaikille työikäisille, myös palkkasuhteessa oleville.

Jaksoilla käytetään arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa, jonka ytimessä on tukea osallistujaa itse löytämään oman hyvinvointinsa avaimet.

Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: LIIKE ja MIELI, joissa painottuu liikkuminen sekä mielen taitojen harjoittaminen. Jaksolla opitaan tietoisuustaitojen käyttämistä niin liikunnassa, syömistottumuksissa sekä muussa elämänhallinnassa. Osallistuja oppii tekemään itselleen merkityksellisiä valintoja ja menee kohti oman näköistä hyvää elämää.

Jaksokokonaisuus on kolmivaiheinen 3 vrk + 2vrk + 2vrk, jolloin osallistuja ehtii viedä muutoksia arkeen pysyvästi. Oivallusten viemistä parempaan arkeen ehditään harjoitella ja ryhmän kanssa pääsee peilaamaan kokemuksia. Osallistujan psykologinen joustavuus kasvaa, mikä auttaa löytämään uudenlaisen suhtautumistavan omaan elämäntilanteeseensa ja tukee näin kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lue lisää: PHT:n hyvinvointijaksot 2018

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry valitsee tuensaajat. Valinnat tehdään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein (laki raha-automaattiavustuksista § 15. PHT:n toiminta on veikkausvaroin tuettua. Ammattiliiton jäsenyys ei vaikuta tuen saantiin.