Perjantaina 13.10. vietetään tapaturmapaivää - teemana kiire

13.10.2017

Perjantaina 13. lokakuuta vietettävä Tapaturmapäivä kiinnittää suomalaisten huomion tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn. Tämän vuoden Tapaturmapäivän teemana on erityisesti kiire. Kiire vaikuttaa monen tapaturman taustalla, niin töissä, kotona kuin liikenteessä.

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) julkaisee kaksi kertaa vuodessa tilastotietoja työtapaturmista: ennakkoarvion edellisvuonna korvattujen työtapaturmien määrästä sekä lopulliset tiedot edellisvuoden työtapaturmista.

Ennakkoarvio vuoden 2016 työpaikkatapaturmien määrästä ja taajuuksista perustuu vakuutuslaitosten TVK:lle tekemiin työpaikkatapaturmien lukumääräilmoituksiin ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen perusteella määritettyjen työtuntitietojen muutoksiin.

Ennakkoarvio vuoden 2016 työpaikkatapaturmista ja vuoden 2015 työtapaturmat -lopulliset tiedot löytyvät osoitteista:

Työmatkatapaturmalla tarkoitetaan kodin ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneita tapaturmia. Työajalla liikenteessä sattuneet tapaturmat luokitellaan työpaikkatapaturmiksi, ne eivät ole tässä tarkoitettuja työmatkatapaturmia. Työmatkatapaturmia sattuu palkansaajille noin 20000 vuosittain. Yli 70 % työmatkatapaturmista on liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia.

Työmatkatapaturmista ennakkoarviota ei lasketa. Työmatkatapaturmien lukumäärä vuodelta 2016 ilmoitetaan myöhemmin lopullisien lukumäärä- ja taajuustietojen yhteydessä. Työmatkatapaturmien tilastot löytyvät osoitteista: