Partiotyönantajat ry:n työehtosopimus ja kilpailukykysopimus

1.6.2016

Kilpailukykysopimuksen mukainen uusi sopimus on voimassa 1.2..2017-31.1.2018. Kustannusvaikutteisiin työehtoihin ei tehty muutoksia. Työaikaa koskeva pidennys 24 tunnilla vuosittain toteutetaan paikallisesti sopien ansiotasoa muuttamatta. Työpaikalla sovitaan paikallisesti toteuttamistapa. Paikallisen sopimuksen tekevät työnantaja ja Jytyn luottamusmies tai työntekijät yhdessä. Työaikalaissa tarkoitettua ylityötä ei saa muodostua.  Osa-aikaisen työajan pidennys toteutetaan työajan suhteessa.

Työaikapankin käyttöönottamista varten perustettiin työryhmä, jonka on määrä saada työnsä valmiiksi 31.1.2018 mennessä. Tämä työryhmä on sovittu Yleissopimuksessa ja mikäli työaikapankki saadaan otettua käyttöön, niin se koskee myös Partiotyönantajia.  

Mikäli kilpailukykysopimusta ei synny, sopimus raukeaa.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin, paivi.salin@jytyliitto.fi