Partiotyönantajat ry:n työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos

30.1.2018

Partiotyönantajissa koko henkilöstöä koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 30.1.2018. Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.1.2021. Viimeisen sopimusvuoden palkan korotuksista neuvotellaan 30.11.2019 mennessä. Työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2020, jos neuvottelutulosta ei synny.

Palkkoja korotetaan 1.4.2018 1.6 % ja se jakaantuu seuraavasti: Yleiskorotuksena 1.2 % ja yrityskohtainen erä samasta ajankohdasta 0.4 %.

Palkkoja korotetaan 1.4.2019 1.6 % ja se jakaantuu seuraavasti: Yleiskorotuksena 1.1 % ja yrityskohtainen erä samasta ajankohdasta 0.5 %.

Mikäli yrityskohtaisia eriä ei ole kohdennettu ja selvitystä ei ole annettu luottamusmiehille, korotukset maksetaan takautuvasti yleiskorotuksena.

Työehtosopimuksen muutamiin teksteihin tehtiin tarkennuksia ja muutoksia. Neuvottelutuloksessa saatiin mm. yhden päivän palkallinen poissaolo mahdolliseksi, kun lähiomainen sairastuu vakavasti ja äkillisesti.

Jytyn liittohallitus käsittelee saavutettua neuvottelutulosta seuraavassa kokouksessaan.

Lue lisää: Neuvottelutulos Partiotyönantajat ry:n työehtosopimuksesta 2018-2021 (pdf)

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies