Jyty: Kylmä kyyti uhkaa oppilaitoksia

17.2.2014

​Maan hallituksen kaavailemien rahoitusosuuksien leikkaukset uhkaavat Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn mukaan vakavasti ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen toimintaa niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin osalta.

Jos hallitus maaliskuun kehysriihessään päättää toteuttaa, kuten ennakkotiedot kertovat, valtiontalouden tasapainottamistarpeista johtuvia koulutukseen suuntautuvia säästötoimenpiteitä, merkitsee se mm. vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja ammattikorkeakouluille kylmää kyytiä, Jyty varoittaa.

Valtionavustusten leikkaukset eivät ole kohdistuneet viime aikoina vain oppilaitoksiin vaan niistä ovat päässeet osallisiksi myös monet kulttuurilaitokset, museot ja monet kolmannen sektorin vapaaehtoisjärjestöt ja -toimijat.

Jos hallituksen rakennepoliittinen ohjelma toteutetaan, merkitsee se esim. toisen asteen oppilaitosverkolle 200 miljoonan säästötarpeita mm. oppilaitoksia karsimalla. Eräiden oppilaitosten osalta puhutaan jopa rahoituksen leikkaantumisesta puoleen.

”Esitämme syvän huolemme näiden leikkausten ja mahdollisten uusien säästötavoitteiden vaikutuksista suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja -tasoon. Näillä säästötoimenpiteillä murennetaan myös vaarallisesti hallituksen tavoitetta nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä”, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki huomauttaa.

Oppilaitosten rahoituspohjan romahdus ja toimintaedellytysten heikentäminen on näkynyt Jytyn puheenjohtajan mukaan jo muutaman vuoden ajan eri puolilla Suomea toimivien opinahjojen arkipäiväisessä toiminnassa. Opiskelijapaikkojen vähentymisten lisäksi yt-neuvottelut ovat lisääntyneet, henkilöstöä on lomautettu ja pahimmassa tapauksessa irtisanomisilmoituksia jaettu.

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa, että ammatillisen peruskoulutuksen ja mm. ammattikorkeakoulujen roolia alueellisina kouluttajina ja työnantajina ei tule murentaa lyhytnäköisillä päätöksillä. Lamoja tulee ja menee, mutta koulutuspolitiikan pitäisi olla suhdanteista riippumatonta pitkäjänteistä työtä. Hyvä koulutustaso on kuitenkin suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden menestyksen yksi tärkeimmistä ellei tärkein kulmakivi.

Pihlajamäen mukaan on myös tarkasti arvioitava, miten mahdolliset koulutuspaikkaleikkaukset vaikuttavat paljon puhutun nuorisotakuun toteutumiseen. ”Pahoin pelkään, että nuorisotakuu - hallituksen yksi kärkihankkeista – jää näillä leikkaustoimenpiteillä torsoksi. On hyvä muistaa, että suurimpia nuorten syrjäytymisen riskejä on jääminen vaille koulutuspaikkaa peruskoulun tai lukion opintojen jälkeen.”

Pihlajamäki painottaa, että ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitoksilla on tärkeä rooli paitsi kouluttajana ja työnantajana, myös maakuntien elinkeinoelämässä – varsinkin, jos oppilaitoksen ja työnantajien yhteistyö on vireää. Nyt ei missään tapauksessa tule murentaa sitä vahvaa pohjaa, joka ammatillisen peruskoulutuksen sektorilla on maakunnissa eri puolilla Suomea vuosikymmenten aikana luotu.”

Lisätietoja: puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 65 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.