Neuvottelutulos uudesta Tapio konsernia koskevasta työehtosopimuksesta

1.2.2017

Jyty on 31.1.2017 muiden allekirjoittajajärjestöjen kanssa saavuttanut neuvottelutuloksen uudesta talokohtaisesta työehtosopimuksesta. Sitä sovelletaan Tapio konsernissa. Suomen metsäkeskusta koskevan työehtosopimuksen soveltaminen loppui 31.1.2017.

Tapio Oy:tä ja Tapio Silva Oy:tä koskevan uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2017-31.1.2018. Sopimusratkaisuun ei sisälly palkankorotuksia tälle sovitulle sopimuskaudelle. Allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin mm. Kiky-sopimuksen mukaisesta selviytymislausekkeesta. Joidenkin työsuhteen ehtojen osalta sovittiin siirtymäajasta, jotka ovat työsopimustasoisia.

Lisäksi sovittiin, että työehtosopimusosapuolet valmistelevat ja toimittavat yritykselle työaikapankkia ja liukuvaa työaikaa koskevia malleja ja ohjeistuksia 31.3.2017 mennessä. Näiden pohjalta otetaan käyttöön työaikapankki syyskuun 2017 loppuun mennessä. 

Jytyn hallitus käsittelee saavutettua neuvottelutulosta seuraavassa kokoukseen.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies