Teknisen henkilöstön sopimuksessa neuvottelutulos

9.2.2018

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (TS) saatiin neuvottelutulos 8.2. TS:n sopimuskausi on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta. Palkankorotukset ovat ns. yleisen linjan mukaiset. Toukokuun alusta 2018 toteutetaan yleiskorotus, joka on vähintään 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia. Korotus maksetaan euromääräisenä 2 100 euron kuukausipalkkaan saakka.

Uusi sopimus pitää sisällään keskitetyn järjestelyerän ja paikallisen järjestelyerän, joiden suuruus on yhteensä 1,2 %. Tästä 0,3 % varataan TS:n palkkaryhmien sisällön uudistamiseen. Kohdentamisesta sovitaan 1.12.2018 mennessä. Ellei tästä päästä sopimukseen, 0,3 prosenttia palautetaan paikalliseen järjestelyerään. 1.1.2019 tulee vähintään 0,9 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, josta vähintään 0,3 prosenttia käytetään henkilökohtaisten lisien korotuksiin. Ja vielä 1.4.2019 tulee yhden prosentin yleiskorotus. Neuvotteluissa myös sovittiin paikallisesta tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä. Kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia kuun varsinaisesta palkasta. Kyseisen korvauksen saa tammikuussa 2019.

Neuvotteluiden tuloksena TS:n perustetaan kaksi uutta työryhmää, joista ensimmäisen tarkoituksena on selvittää, miten palo- ja pelastustoimen työaikaa koskevia erityismääräyksiä tulisi uudistaa. Työryhmän tulee jättää toimenpide-ehdotukset TS-työryhmälle viimeistään 31.3.2020. Toisen työryhmän tarkoituksena on selvittää TS:n palkkaryhmien sisällön uudistamista. Tämän pohjalta tulee tehdä uudistusehdotuksia TS-työryhmälle.

Jytyn omien jäsenten kannalta erityisen hyvää on se, että 40 tunnin viikkotyöaikaa rajoitettiin palo- ja pelastustoimessa. Lisäksi Jytyn jäsenille on hyvää se, että paikallisesta järjestelyerästä varataan 0,3 % henkilökohtaisiin lisiin.