Neuvottelutulos SEURETES:n soveltamisalalla

13.2.2018

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen eli SEURETES:n soveltamisalalla saavutettiin tiistaina 13.2.2018 neuvottelutulos, jonka mukainen sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Sopimuskaudella on kolme tuntipalkkoihin tehtävää yleiskorotusta:

- 1.5.2018 1,25 %, kuitenkin vähintään 15 senttiä / tunti
- 1.1.2019 1,2 %
- 1.4.2019 1,0 %

Tekstimuutoksia ei tehty.

Lisätietoja: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimie, jonna.voima@jytyliitto.fi