Neuvottelutulos neuvonta-alalle

1.6.2016

Sopijaosapuolet ovat 31.5.2016 saavuttaneet neuvottelutuloksen neuvonta-alan runkosopimuksen ja Faba osk:n ja Viking Genetics Finland Oy:n talokohtaisen sopimuksen osalta.

Runkosopimuksessa neuvontatyötä tekevien viikoittaista työaikaa pidennetään 30 minuutilla sen ollessa 1.1.2017 alkaen 38 tuntia 45 minuuttia. Samoin hallinto- ja toimistotyössä viikkotyöaika pitenee 30 minuutilla, sen ollessa ensi vuoden alusta lukien keskimäärin 38 tuntia viikossa.

Faba osk:n ja Viking Genetics Finland Oy:n osalta on sovittu, että hallinto- ja toimistotyössä työajan pidennys toteutetaan kuten runkosopimuksessa. Neuvontatyötä tekevien osalta on sovittu, että 24 tunnin työajan pidennys toteutetaan viemällä kerran vuodessa työaikajärjestelmään -24 tuntia, ellei paikallisesti toisin sovita.

Neuvonta-alalla säilyy paikallisten sopimusten osalta ns. järjestöjen tiedonsaanti ja veto-oikeus, eli sopijaosapuolten on saatava tieto tehdyistä paikallisista sopimuksista ja näillä on mahdollisuus tehdä niihin kahden kuukauden aikana muutoksia tai estää niiden soveltaminen. Alalla ei myöskään sovittu kriisilausekkeesta.

Mikäli kilpailukykysopimusta ei synny, nämä sopimukset raukeavat.

Lisätiedot: työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki , veli.vahamaki@jytyliitto.fi