Neuvottelutulos AVAINTES:n soveltamisalalla

31.5.2016

Sopijaosapuolet ovat 31.5.2016 klo 11 saavuttaneet neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta AVAINTES:n osalta.

Neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 – 31.1.2018.

Kilpailukykysopimuksen edellyttämä vuosittaisen työajan 24 tunnin pidennys toteutetaan pidentämällä toimisto- yleis- ja jaksotyöajassa viikon säännöllistä työaikaa 30 minuuttia. Muutos tulee voimaan sopimuskauden vaihtuessa. Lisäksi työaikapankkia koskevaa ohjeistusta päivitettiin ja uudistettiin.

Kilpailukykysopimuksen edellyttämä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus ei koske AVAINTES:n piiriin kuuluvia.

Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että työmarkkinakeskusjärjestöt toteavat kilpailukykysopimuksen toteutuvan riittävän kattavana.

Lisätietoja: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, jonna.voima@jytyliitto.fi