Neuvottelutilanne yleissopimuksesta ja Partiotyönantajien työehtosopimuksesta

18.12.2017

Jyty neuvottelee Yleissopimuksesta ja Partiotyönantajia ry:tä koskevista työehtosopimuksista. Kumpikin sopimus päättyy 31.1.2018 ja Jyty on irtisanonut nämä. Uudesta sopimuskaudesta on käyty alustavaa keskustelua ja seuraavaa sovittu neuvotteluajankohta on 12.1.2018.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies