Neuvottelutilanne yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa

20.4.2016

Osapuolten välillä on käyty kaksi neuvottelua ja seuraava on 20.4.2016. Neuvotteluita on sovittu viikoittain aina 30.5.2016 asti.

Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvotteluperiaatteet ja sisältöön liittyviä tulkintoja on käyty läpi. Seuraavissa neuvotteluissa tarkennetaan esityksiä neuvoteltavista asioista ja onko niillä vaikutusta voimassa  olevan työehtosopimuksen kirjauksiin. Työaikaan tuleva lisäys 24 h/vuosi on ollut neuvotteluiden kohteena ja eri vaihtoehtoja sen toteuttamisesta.

Järjestöt valmistelevat omia esityksiään seuraaviin neuvotteluihin.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies