Neuvottelutilanne eräillä yksityissektorin sopimusaloilla 16.1.

16.1.2018

Neuvottelutilanne 16.1. seuraavilla Jytyn yksityisillä sopimusaloilla: Yksityisen sosiaalipalvelualan tes, Terveyspalvelualan tes, Suomen metsäkeskusta koskeva tes, Suomen riistakeskusta koskeva tes, Partiotyönantajia koskeva tes, Tapio Oy:tä ja Tapio Silvaa koskeva tes ja Yleissopimus.

Kaikilla sopimusaloilla ovat neuvottelut alkaneet ja tammikuulle on sovittuna neuvotteluaikoja. Näiden sopimusten päättymispäivä on 31.1.2018 ja uusi työehtosopimuskausi alkaa 1.2.2018, mikäli päästään neuvottelutuloksiin. Sekä työntekijäosapuolet että työnantajaliitot ovat antaneet toisilleen sopimustavoitteet kirjallisesti. Kummallakin osapuolella on siis tiedossa kullakin sopimusalalla asiat, joista neuvotellaan.

Palkankorotusten yleiseksi linjaksi on muodostunut 3.2 %:n korotukset kahden vuoden sopimuksissa (syksyn ja talven aikana tehdyt). Yleisen linjan mukaiset palkankorotukset yksityissektorilla ovat Jytyn tavoitteena. Lisäksi neuvotellaan palkankorotusten jakautumisesta ja painotuksista jokaisessa neuvottelupöydässä.

Jokaisessa työehtosopimuksessa on tekstipuolella tavoitteita. Nämä liittyvät mm. henkilöstöedustajien toimintaedellytysten parantamiseen, palkallisen koulutusoikeuden laajentamiseen, tekstien selkeyttämiseen. Yhtenä osana on 0-sopimuksien käyttämisen rajoittaminen erityisesti yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Muutamilla sopimusaloilla on tavoitteena saada oikeus yhden päivän palkalliseen poissaoloon tietyissä tilanteissa.

Tämän hetken tilanne on haastava kaikissa neuvottelupöydissä ja liittokierros ei ole koskaan helppo. Neuvottelut jatkuvat intensiivisesti kaikilla sopimusaloilla.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies (yksityiset alat)