Neuvottelutilanne yksityisellä opetusalalla ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa 14.2.

14.2.2018

Sopijaosapuolet tapasivat 14.2. iltapäivällä, mutta käydyissä neuvotteluissa ei valitettavasti tapahtunut lähentymistä. Jytyn tavoitteena on myös näillä sopimusaloilla yleisen linjan mukainen palkkaratkaisu. Tästä ollaan kuitenkin edelleen erittäin kaukana, minkä lisäksi Sivistystyönantajat ry on esittänyt heikennyksiä työehtosopimusten teksteihin.

Sopimusratkaisuun pääseminen vaikuttaa tässä vaiheessa epätodennäköiseltä, eikä uusia neuvotteluaikoja ole toistaiseksi sovittu.

Lisätietoja: Jonna Voima, johtajava työmarkkinalakimies ja Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies