Neuvottelutilanne terveyspalvelualan työehtosopimuksessa

20.4.2016

Terveyspalvelualan Unioniin kuuluvat järjestöt kokoontuvat Jytyyn 25.4.2016. Silloin käsitellään mm. järjestöjen tavoitteita kilpailukykysopimuksen neuvotteluita varten.  Työnantajaliittoon on sovittu neuvotteluajaksi 9.5.2016. Valmistelua neuvotteluja varten tehdään mm. 24 h vuosittaisen työajan lisäämisestä ja siihen liittyvistä eri vaihtoehdoista.  

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies