Neuvottelutilanne Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksessa

20.4.2016

Kilpailukykysopimuksen pohjalta ovat järjestöt valmistautuneet tuleviin neuvotteluihin. Valmistelua tehdään parhaillaan kaikista neuvotteluissa olevista asioista. Järjestöt ovat koolla 11.5.2016. Viimeistään 30.5.2016 illan aikana on tarkoitus saavuttaa neuvottelutulos.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies