Neuvottelutilanne Suomen metsäkeskuksen ja Tapion työehtosopimuksessa

20.4.2016

Kilpailukykysopimuksen mukaiset soveltamisneuvottelut aloitettiin Suomen metsäkeskusta ja Tapiota koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla 19.4.2016.

Neuvotteluissa käytiin läpi 29.2.2016 kilpailukykysopimuksen neuvotteluperiaatteet ja tarkistettiin osapuolten tulkinnat neuvoteltavista asioista. Neuvotteluissa käsiteltiin mm. työaikaan (lisäys 24 h/vuosi) liittyviä asioita. Kartoitettiin osapuolten näkemyksiä paikallisen sopimisen edistämisestä tämän työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Sovittiin seuraavaan neuvotteluun 18.5.2016 valmisteltavista asioista.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies