Neuvottelut AVAINTES:n uudistamisesta

19.12.2017

Neuvottelukierros on alustavasti avattu myös AVAINTES:n alalla. Sekä työnantaja- että työntekijäpuoli ovat esitelleet sopimustavoitteensa, joiden varsinainen läpikäynti aloitetaan tammikuussa loppiaisen jälkeen.

Jyty tavoittelee 0-kierroksen jälkeen uuteen sopimukseen etenkin palkantarkistusta yleiskorotuksen muodossa, mutta myös sopimusteksteihin liittyviä tavoitteita luonnollisesti on. Sopimuskausi päättyy 31.1.2018.

Lisätietoja: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies