Neuvottelut alkoivat yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuspöydissä

8.4.2016

Kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvottelut käynnistettiin 7.4. yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten osalta. Ensimmäisellä neuvottelukerralla ilmeni, että sopijaosapuolten näkemykset esimerkiksi kilpailukykysopimuksen edellyttämästä työajan pidentämisestä ovat ainakin toistaiseksi erittäin kaukana toisistaan. Neuvotteluista voi siis ennustaa vaikeita. Seuraava neuvotteluaika on kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, jonna.voima@jytyliitto.fi