Neuvonta-alan työehtosopimusneuvottelut alkoivat keskiviikkona 1.11.

1.11.2017

Neuvonta-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät 1.11. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella. Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimuksesta neuvottelevat Agronomiliitto, JHL ja Pardia. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Neuvottelut jatkuvat 22.11. ja neuvotteluaikoja on sovittu myös joulukuulle.

Nykyinen neuvonta-alan runkosopimus päättyy 31.12.2017.

Lisätiedot: Veli Vähämäki ja Inka Lehtinen