Neuvonta-alan TES-neuvottelut junnaavat paikoillaan

15.1.2018

Neuvonta-alan runkosopimusta koskevia TES-neuvotteluja on käyty marraskuusta lähtien, mutta sopimuksen syntyminen on edelleen kaukana. Nykyinen sopimus päättyi viime vuoden lopussa, joten ala on nyt sopimuksettomassa tilassa.

Neuvotteluissa hiertävät monet periaatteelliset kysymykset koskien sekä palkankorotusten tasoa että niiden toteutustapaa. Työnantajapuoli myös ajaa voimakkaasti erilaisia tekstiheikennyksiä samalla yksikantaan hyläten palkansaajapuolen esitykset.

Liittojen esitykset ovat olleet hyvin kohtuullisia, halutaan se mitä muutkin ovat jo saaneet. Palkankorotuspuolella tämä tarkoittaa yhteensä 3,2 % korotusta kahdelle vuodelle jaettuna. Palkankorotukset tulee viimekädessä myös toteuttaa yleiskorotuspainotteisesti, sillä vain näin saadaan taattua tasapuolinen palkkakehitys koko jäsenkunnalle. Tekstipuolella liitot ovat esittäneet mm. luottamusmiehen asemaa parantavia muutoksia, jotka osaltaan parantaisivat työnantajankin vaatimia paikallisen sopimisen edellytyksiä. Myös pitkään alalla ongelmana olleet työ- ja matka-aikakysymykset ovat edelleen ratkaisematta.

Neuvottelutilanne on huolestuttava, mutta ainakaan toistaiseksi neuvotteluja ei ole keskeytetty. Seuraavan kerran neuvotteluja jatketaan 22.1.

Agronomiliitto ry
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Palkansaajajärjestö Pardia ry

Lisätiedot Jytyssä: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Inka Lehtinen, työmarkkinalakimies