KVTES-neuvottelutulos 30.5.2016

31.5.2016

KVTES neuvottelutulos on kilpailukykysopimuksen mukainen ja voimassa 1.2.2017 – 31.1.2018. Sopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä Kiky-sopimuksella on riittävä kattavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kiky-sopimuksen.

 

Lomarahan vähentäminen lomanmääräytymisvuosien 2016-2017, 2017-2018 ja 2018- 2019 osalta 30 %

 

24 tunnin vuosityöajan pidennys toteutetaan pidentämällä viikkotyöaikaa 30 minuutilla

 • päivittäisen työajan arvo pitenee 6 minuutilla eli vaikuttaa mm. siihen, kuinka paljon arkipyhä lyhentää säännöllistä viikkotyöaikaa
 • Soveltamisohjeessa todetaan, että viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi yhtenä päivänä.
 • Työnantaja voi suunnitella työvuorot käyttäen työaikaluvun mukaisia tasoittumisjaksoja tai sopimalla työaikaluvun 3 §:n mukaisella sopimuksella tavanomaista pidemmästä tasoittumisjaksosta.

Paikallisesta sopimisesta yhteinen ohjeistus

 • paikallisen sopimisen tulee hyödyttää molempia sopimusosapuolia
 • paikallisen sopimisen tavoitteena on myös työpaikkojen turvaaminen työnantajan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa
 • luottamusmiehelle annettava vapautus
 • työaikapankista sopiminen

Työaikapankki

 • Kiky:ssä sovittu työaikapankin käyttöönotosta
 • KVTES:n työaikalukuun lisätty uusi työaikapankkia koskeva määräys (III luku 32 §)
 • Työaikapankin käyttöönotto edellyttää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen solmimista ja myös työntekijän/viranhaltijan liittymistä siihen
 • KT:n ja järjestöjen yhteinen ohjeistus, jossa mm. todetaan, että työaikapankkisopimuksessa on syytä sopia siitä, siirtyvätkö työaikapankkivapaat myöhemmin pidettäviksi, jos henkilö sairastuu ennen työaikapankkivapaata tai sen aikana
 • järjestöt tulevat antamaan ohjeet, ettei pankkivapaata pidä tehdä, jos siinä ei ole sovittu, että pankkivapaat keskeytyvät, jos sairastuu!

Lisätietoa: edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 0405945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi