Kuntekon palvelut uudistuivat ja ovat nyt haettavissa

26.3.2018

Kunteko jatkaa toimintaansa vuoden 2020 loppuun asti. Uudistetut palvelut ovat haettavissa maaliskuussa 2018.

Sparrausta ja sisäisten kehittäjien valmennusta edelleen tarjolla

Ensimmäiseltä kaudelta tuttu ja kiitetty sparraus pysyy Kuntekon palveluvalikoimassa. Sparraus on ulkopuolisen asiantuntijan johdolla tehtävää ohjausta ja konsultointia. Se on tarkoitettu kehittämistyön tueksi. Kunteko maksaa 1-2 sparrauspäivää. Sparrauksen asiantuntijoista kuntaorganisaatio voi itse valita sopivimman asiantuntijan.

Sisäisten kehittäjien koulutus muuttuu sisäisten kehittäjien valmennukseksi. Valmennus kestää kolme päivää ja tämän lisäksi on etukäteis- ja välitehtäviä. Tavoitteena on antaa osallistujille keinoja ja menetelmiä oman työn kehittämiseen. Valmennusta hakee organisaatio. Maksimiosallistujamäärä on 50 henkilöä. Valmennusta toteuttavat palveluntuottajat on kilpailutettu tammikuussa 2018. Valmennus maksaa kuntaorganisaatiolle osallistujamäärästä riippumatta 2000 euroa.

Muu työelämän kehittämisen tuki

Teema- ja toimialakohtaisten verkostojen sisällöt, kesto ja toteutustapa vaihtelevat tarpeen mukaan. Verkostot ovat alueellisia tai valtakunnallisia. Niissä on kaikille avoimia tilaisuuksia tai webinaareja sekä halukkaille työpajoja ja/tai organisaatiokohtaista valmennusta. Jokainen verkosto suunnitellaan erikseen ja sille valitaan asiantuntija/t kilpailuttamalla. Työpajoihin tai valmennukseen osallistuminen tulee maksamaan 500 euroa per organisaatio. Suunnitteilla olevia asiakkaiden tarpeista nousseita teemoja ovat esimerkiksi lean, henkilöstölähtöinen tuloksellisuus ja palvelumuotoilu. Jos sinulla on kiinnostava teema ja toivot alueellesi verkostoa, ota yhteyttä ohjelmapäällikköön (yhteystiedot alla).

Kokeiluklinikoilla ja haastetyöpajoissa edistetään työelämän kehittämisen ketteriä kokeiluja ja pilotteja 4-8 organisaation kesken. Kehittäminen tapahtuu kilpailutetun asiantuntijan tukemana kolmessa vaiheessa: 1) Haastetyöpajassa keskitytään osallistujien käytännön haasteisiin tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämisessä. Työpajassa kehitetään yhteistyössä ratkaisuideoita, joista osallistujat valitsevat parhaiten itselleen sopivan idean kokeiltavaksi. 2) Kokeiluvaiheessa osallistujat kehittävät ratkaisuidean pohjalta toimintaa ja tekevät käytännön kokeiluja. 3) Seuranta- ja iterointityöpajassa arvioidaan käytännön kokeilujen tuloksia ja dokumentoidaan kehitystyön vaiheet ja tulokset. Työpajoihin osallistuminen maksaa noin 500 euroa per osallistuva organisaatio. Klinikkatyöskentelyyn kilpailutetaan palveluntuottajat alkuvuodesta 2018. Kokeiluklinikoita voidaan järjestää alueellisesti. Kerro kiinnostuksesta ottamalla yhteyttä ohjelmapäällikköön (yhteystiedot alla).

Oppimisverkostoja organisoivat tuttuun tapaan Kuntekon yhteistyökumppanit ja niitä muodostetaan monista teemoista. Oppimisverkostojen toimintaan voi osallistua haluamallaan tavalla: esimerkiksi seuraamalla, mitä uutta alueella on keksitty tai tutkittu tai menemällä tiiviimmin mukaan verkoston toimintaan. Verkostot ovat maksuttomia ja avoimia kunta- ja maakuntaorganisaatioille.

Kunteko järjestää tarpeen mukaan alueellisia brunssitilaisuuksia eri puolella Suomea. Tilaisuuksissa jaetaan ja kerrotaan työelämän kehittämisen kokemuksia, kartoitetaan kehittämisen haasteita ja sovitaan jatkotoimenpiteistä, esimerkiksi uusista alueellisista verkostoista. Kuntaorganisaatioilla on myös mahdollisuus tilata Kunteko-esittely. Esittelyssä tehdään palveluja tutuksi ja voidaan pohtia yhdessä kehittämishaasteita ja ratkaisuja niihin. Esittely voidaan toteuttaa etäyhteydellä tai paikan päällä. Tilaa alueellinen brunssitilaisuus tai esittely täällä!

Kunteko viestii monikanavaisesti

Kunteko.fi on myös jatkossa kunta- ja maakunta-alan kehittämisestä kiinnostuneen tärkeä kanava ja tiedonlähde. Sivustolla kerrotaan ohjelman tarjoamista palveluista ja niihin hakeutumisesta sekä jaetaan ideoita, kokemuksia ja kehittämistuloksia yli kuntarajojen ja toimialojen.

Kuntekon aktiivisia Facebook- ja Twitter-kanavia kannattaa seurata säännöllisesti. Noin kerran kuussa ilmestyvästä uutiskirjeestä löytyy puolestaan ajankohtaisin tieto koottuna.

Tilaa uutiskirje täältä!

Kiinnostuitko? Kysy lisää, kerro kiinnostavista teemoista tai muista tarpeistanne ottamalla yhteyttä kunteko[a]kt.fi tai ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu +358 50 572 4620.