Kunta-alan yleiskirjeitä julkaistu

23.3.2018

​KT Kuntatyönantajien ja työnteköitä edustavien pääsopijajärjestöjen yhteisiä yleiskirjeitä on julkaistu kunta-alan työehtosopimuksista. KT:n yleiskirjeillä välitetään ajankohtaista tietoa sopimuksista, niiden soveltamisesta sekä työmarkkina-asioista kunnille, kuntayhtymille, henkilöstön edustajille ja työntekijöille.

Yleiskirjeitä on julkaistu uusista vuosien 2018-2020 sopimuksista, kuten kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), sen työaikaluvusta ja paikallisesta järjestelyerästä sekä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta (TS).

Yleiskirjeitä on tehty myös kunnallisesta tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta (TTES), kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta (OVTES) ja kunnallisesta lääkärien virkaehtosopimuksesta.

Lue lisää: KT:n yleiskirjeet (www.kt.fi)