Kunta-alan neuvottelut käynnistyivät

4.4.2016

Kunta-alan pääsopijajärjestöt eli Kunta-alan unioni (Jyty ja JHL), KoHo ja  JUKO sekä KT Kuntatyönantajat aloittivat maanantaina 4. huhtikuuta parin kuukauden mittaiset neuvottelut kilpailukykysopimuksen soveltamisesta kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin. Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.4. ja sitten 2.5., 10.5., 24.5. ja 30.5.

Ensimmäisessä pääneuvotteluryhmän kokouksessa käytiin keskustelua alustavista tavoitteista, neuvotteluaikatauluista ja asetettavista työryhmistä. KVTES ja tilastoryhmä työskentelevät pääneuvotteluryhmän alaisuudessa selvittäen yksityiskohtia.

Kunta-sektori on mm. henkilömäärältään Suomen suurin sopimusala, sillä kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa on tällä hetkellä 429 000 työntekijää. Kunta-alalla kilpailukykysopimuksesta neuvotellaan viidellä eri sopimusalalla, joista suurin on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES). Muita ovat opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), lääkärien virkaehtosopimus (LS), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) sekä tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES).

Neuvotteluista on ennakoitu hyvin haasteellisia erityisesti vuosityöajan 24 tunnin keskimääräisen pidentämisen osalta. Erilaisia työaikajärjestelmiä on viiden sopimusalan lisäksi kunta-alalla parisen kymmentä. Kilpailukykysopimus edellyttää myös mm. selviytymislausekkeen (kriisilauseke) ottamista sopimusmääräyksiin taloudellisissa vaikeuksissa olevien työnantajien osalta. Myös lomarahaleikkausten yksityiskohdista riittää neuvoteltavaa.

Lisätietoa: Jytyn edunvalvontaosasto (puh. 020 789 3700), tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

 * Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.