Kunta-alalle neuvottelutulos - ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy

8.2.2018

​Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista saatiin neuvottelutulos torstai-iltana 8.2. ja samalla Jytyn jäsenilleen julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla (KVTES, TS ja TTES) päättyy välittömästi. Neuvottelutulosta käsitellään kunta-alan sopijaosapuolten päättävissä elimissä. Jytyssä neuvottelutuloksen hyväksymisestä päättää liittovaltuusto, joka kokoontuu perjantaina 16.2.

Neuvottelutuloksen mukaan sopimuskausi on 1.2.2018−31.3.2020. Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutetaan 1.5. lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia. Euromääräisenä korotus maksetaan 2 100 euron kuukausipalkkaan saakka ja sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena. Seuraavaksi tulee 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä liitekohtaisella perälaudalla ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus.

Lisäksi neuvotteluosapuolet ovat sopineet paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta. Lomarahan korvaamiseen tarkoitetun henkilökohtaisen kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia työntekijän palkasta, mikä on keskimäärin 260 €. Korvaus maksetaan tammikuussa 2019 ja siihen on varattu 135 miljoonaa.

Neuvottelutuloksen mukaan terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön yleisistä palkkaus- ja työaikajärjestelmiin liittyvistä palvelussuhteen ehdoista neuvotellaan SOTE -neuvotteluryhmässä 2018−2019. Prosessi liittyy sote- ja maakuntauudistukseen. Terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstöön sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta siihen saakka, kunnes maakunta- ja yrityssektorien työ- ja virkaehtosopimukset tulevat voimaan.

Neuvottelutuloksen piirissä on 421 000 palkansaajaa. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista sopivat KT Kuntatyönantajat ja työntekijöitä edustavat Julkisen alan unioni JAU (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityissalojen toimihenkilöliitto Jyty), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja Tehy).

Lue lisää: Jyty tyytyväinen syntyneeseen neuvottelutulokseen

Teksti julkaistu 8.2. klo 21.00. Viimeksi muokattu 9.2. klo 10.20.