Kunnallisen teknisen henkilöstön kiky-neuvottelutulos

2.6.2016

Teknisten sopimuksen (TS 17) sopimuskausi on 1.2.2017-31.1.2018.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (TS-17) muutokset:

Yleistyöaika (KVTES luku III 7 §) viikoittainen työaika pitenee 30 min. Uusi työaika 38 tuntia 45 minuuttia viikossa. Arkipyhä ja aattopäivä lyhentää viikon työaikaa 7 tuntia 45 minuuttia.

Toimistotyöaika (KVTES luku III 8 §) viikoittainen työaika pitenee 30 min. Uusi työaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa. Arkipyhä ja aattopäivä lyhentää viikon työaikaa 7 tuntia 21 minuuttia.

Jaksotyöaika (KVTES luku III 9 §) viikoittainen työaika pitenee 30 min. Uusi työaika 2 viikon jaksossa 77 tuntia 30 minuuttia, 3 viikon jaksossa 116 tuntia 15 minuuttia ja 4 viikon jaksossa 155 tuntia. Arkipyhä ja aattopäivä lyhentää työaikaa 7 tuntia 45 minuuttia kutakin edellä lueteltua päivää kohden.

Keskeytymätön kolmivuorotyö (liite 5) säännöllinen työaika 8 tuntia vuorokaudessa ja keskimäärin 36 tuntia viikossa. (Ei muutosta TS-14 sopimukseen.) Arkipyhäviikkojen työaikajärjestelyt, arkipyhät ja aattopäivät eivät lyhennä vuosityöaikaa vaan niiltä maksetaan 4,7 tunnin korottamaton tuntipalkka. (Muutos TS-14 oli 7,2 tunnin korottamaton tuntipalkka.)

Työaikapankkia ja lomarahasopimusta koskevat määräykset ovat samat kuin kunta-alalla yleisesti.

Mikäli kilpailukykysopimusta ei synny, sopimus raukeaa.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Arto Vallivaara, arto.vallivaara@jytyliitto.fi