Kuinka toimia, jos sinulle on tehty virheellisesti epäpätevyysalennus?

23.8.2018

KVTES:n II luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti tehtäväkohtainen palkka määritellään tehtävän vaativuuden mukaan, riippumatta siitä, täyttääkö työntekijä tai viranhaltija tehtävään edellytetyt kelpoisuusvaatimukset. Sopimuskirjausta muutettiin 2012, ja se on jäänyt osalta työnantajista huomioimatta.

Jos työntekijä/viranhaltija tekee/on tehnyt täysin samat tehtävät kuin toiset, pelkästään kelpoisuuden puuttumisen vuoksi palkkaa ei siis voida alentaa.

Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa vain, jos henkilö ei tee täysin samoja tehtäviä, esim. joitakin osa-alueita on helpotettu tai joitakin tehtäviä ei tarvitse tehdä.

KT Kuntatyönantajat on ohjeistanut näissä tilanteissa maksamaan takautuvasti väärin maksetut palkat.

Jos palkkaasi on tehty virheellisesti epäpätevyysalennus, voit hakea palkkaasi oikaisua.

Ohje:

1) Tarkista palkkalaskelmasta, työsopimuksesta tms. epäpätevyysalennuksen määrä (se voi olla 0–10 %) ja mistä alkaen (ja mihin asti) se on maksettu väärin.
2) Ole yhteydessä esimieheesi ja pyydä häntä hoitamaan asia kuntoon. Anna tarvittaessa esimiehellesi vapaamuotoinen vaatimuksesi palkanoikaisusta (Oikaisuvaatimuksen malli). Joillakin työnantajilla on sovittu, että asia hoidetaan keskitetysti luottamusmiesten kautta, joten esimiehesi voi ohjata sinut olemaan yhteydessä luottamusmieheesi.
3) Jos asiasta on erimielisyyttä, pyydä työnantajalta (esimies) kirjalliset perustelut ja ole yhteydessä luottamusmieheesi.

Jos kyseessä on entinen työpaikka, ole yhteydessä vanhaan työnantajaasi tai tarvittaessa vanhan työnantajasi jytyläiseen luottamusmieheen, joka voi auttaa selvittelyssä.

Virkasuhteisen pitää hakea oikaisua kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona palkka olisi ollut maksettava tai annettava (myös jos palvelussuhde on päättynyt). Työsuhteisen palkkasaatava vanhenee viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä ja vaatimus on esitettävä kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Oikaisu voidaan totta kai tehdä pidemmältäkin ajalta.

Kyseistä sopimusmääräystä ei sovelleta toimistohinnoittelussa, maatalouslomituksessa tai hinnoittelun ulkopuolisissa  tehtävissä, koska näissä palkkahinnoittelukohtiin ei ole kirjattu ehdotonta koulutusvaatimusta (on esim. kirjaus "yleensä edellytetään"). Työnantajan omien pätevyysvaatimusten perusteella ei voi tehdä epäpätevyysalennusta.

Perhepäivähoitajiin sovelletaan perhepäivähoitajaliitteen määräyksiä ja lähtökohtaisesti 4 §:n 1 momentin taulukkoa, jossa puuttuva koulutus on huomioitu. Paikallisesti voi olla työnantaja kohtaisia määräyksiä.

Malli oikaisuvaatimuksen 
laatimiseen: Oikaisuvaatimus väärin peritystä epäpätevyysalennuksesta (word)