Kirkon tes-neuvottelut jatkuivat 16.1.

17.1.2018

Neuvottelut kirkon yleisestä virka-ja työehtosopimuksesta jatkuivat tiistaina 16.1. Neuvotteluissa keskityttiin työajallisten työaikamääräyksiin ja kokeilun aikana esille nousseisiin ongelmakohtiin. Lisäksi Kirkon työmarkkinalaitos esitteli näkemyksiään yhteistoimintasopimuksen muutostarpeista. Kirkon neuvottelut jatkuvat jälleen ensi maanantaina.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi, anne.sarvi@jytyliitto.fi