Kirkon sopimusneuvottelut käynnistyivät

15.1.2020

Kirkon työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät keskiviikkona 15.1.2020. Neuvottelupöydässä keskusteltiin ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja ryhmähenkivakuutusta koskevan sopimuksen uudistamisesta. Työntekijäjärjestöt jättivät neuvotteluiden alkaessa yhteiset sopimustavoitteensa, jotka esiteltiin osapuolille. Neuvottelut jatkuvat 29.1.2020.

Jyty on sopijaosapuolena kirkon alan sopimuksessa yhdessä JHL:n kanssa muodostetussa neuvottelujärjestössä Kirkon alan Unionissa. Jytyä neuvotteluissa edustaa työmarkkinalakimies Anne Sarvi. Työnantajia neuvotteluissa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus, jota sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta työnantajana seurakuntaa edustaviin viranhaltijoihin. Kirkon virka- ja työehtosopimus päättyy 31.3.2020.

Kirkon alalla on lisäksi lukuisa määrä erillissopimuksia, kuten neuvottelujärjestystä säätelevä pääsopimus, luottamusmiessopimus ja yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnissa. Myös kirkon palkkausjärjestelmästä on annettu erilliset soveltamisohjeet.

Kirkon alalla suurimpia jytyläisiä ammattiryhmiä ovat talous- ja hallintoalan viranhaltijat ja työntekijät, lapsi- ja nuorisotyöntekijät, erityisammattimiehet, hautausmaa- ja puutarhatyöntekijät, kirkonpalvelijat sekä ruokahuollon työntekijät.

Lisätietoja: Työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Seuraa sopimusneuvotteluja Jytyn nettisivuilta:
- Sopimusneuvottelut 2019-2020