Kirkon sopimusneuvottelut aloitettiin

23.11.2017

Kirkon työmarkkinalaitos ja palkansaajien pääsopijajärjestöt aloittivat neuvottelut kirkon alan uudesta virka- ja työehtosopimuksesta keskiviikkona 22. marraskuuta. Palkansaajapuolen pääsopijajärjestöt irtisanoivat työehtosopimuksen päättymään 31.1.2018.

Palkansaajia neuvotteluissa edustavat Kirkon alan unioni (Jyty ja JHL), Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Kirkon alat ry. Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajia edustaa kirkon työmarkkinalaitos.

Ensimmäiselle neuvottelukerralla keskusteltiin yleisellä tasolla neuvottelutavoitteista ja sovittiin neuvotteluiden aikatauluista. Kirkon alan unionin neuvottelutavoitteet kohdistuvat palkkaukseen, työaikakysymyksiin, työelämän laatuun ja henkilöstön edustajien toimintamahdollisuuksien parantamiseen.

Neuvotteluja jatketaan 13. joulukuuta, jolloin osapuolet esittävät myös tarkennetut neuvottelutavoitteet.

Lisätietoja: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies