Kirkon sektorin kiky-neuvottelut alkoivat

5.4.2016

Neuvottelut kilpailukykysopimuksen pohjalta aloitettiin maaliskuun lopulla ja neuvotteluja jatkettiin 4.4.2016.  Ensimmäisissä neuvotteluissa käytiin läpi kilpailukykysopimuksen sisältöä sekä sovittiin neuvotteluaikatauluista ja neuvottelujen teemoituksesta. Tavoitteena on saada 31.5.2016 mennessä neuvottelutulos nykyisen virka- ja työehtosopimuksen jatkamisesta 12 kuukaudella 31.12.2018 asti. Neuvottelut jatkuvat jälleen 12.4.2016.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi