Kirkon neuvottelut katkesivat

12.2.2018

Kirkon alan neuvottelut katkesivat 12.2. kiistaan palkankorotusten tasosta. Erimielisyyttä syntyi myös Kirkon työmarkkinalaitoksen tavoitteesta irrottaa kirkko muun julkisen sektorin sopimuskausista. Uutta neuvotteluaikaa ei sovittu, joten Kirkon alan unioni nostaa työtaisteluvalmiutta.

Lisätiedot: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi