Kirkon neuvottelut jatkuvat

11.1.2018

Kirkon neuvottelut jatkuivat joulutauon jälkeen 8.1.2018. Neuvottelut keskittyivät yleiseen palkkausjärjestelmään ja ylemmän johdon palkkausjärjestelmään. Neuvotteluissa ei juurikaan tapahtunut etenemistä. Lähinnä keskusteltiin jo aikaisemmin esillä olleista osapuolten tavoitteista. Työryhmissä olleet asiat siirrettiin pääneuvotteluryhmässä käsiteltäväksi. Neuvotteluaikoja on sovittu tammikuulle tiiviisti. Neuvottelut jatkuvat 11.1.2018.

Lisätietoja: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies (kirkon ala)