Kirkon neuvottelut jatkuivat 15.1.

15.1.2018

Kirkon neuvottelut jatkuivat tänään 15.1. Neuvottelujen painopisteenä olivat työntekijäjärjestöjen joulukuussa jättämät sopimustavoitteet, joihin tehtiin täsmennyksiä. Neuvottelut jatkuvat 16.1. Tällöin asialistalla ovat yhteistoimintasopimuksen muutostarpeet ja työaika-asiat.

Lisätietoja antaa työmarkkinalakimies Anne Sarvi (kirkon ala), anne.sarvi@jytyliitto.fi