Kirkon neuvottelut etenevät hitaasti

30.1.2018

Kirkon neuvottelupöydässä käytiin tiistaina 30.1. läpi pieniä tekstimuutoksia ja neuvoteltiin palkkausjärjestelmään liittyvistä asiakokonaisuuksista. Palkankorotusten tasosta ei nytkään keskusteltu. Palkankorotuksista päästäneen keskustelemaan kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun isommista julkisen sektorin neuvottelupöydistä alkaa tulla sopimusratkaisuja.

Työntekijäjärjestöt totesivat tiistaina, että neuvottelujen pohjaksi tarvitaan laskelmia ja tekstiesityksiä. Tästä johtuen neuvottelut keskeytettiin suunniteltua aikaisemmin kirkkotyönantajan vetäytyessä työstämään laskelmia ja tekstejä. Aika käy vähiin, sillä keskiviikkona 31.1.2018 on viimeinen sopimuksen voimassaolopäivä. Tämän jälkeen siirrytään sopimuksettomaan tilaan. Edelleen suuret ja tärkeimmät asiakokonaisuudet kuten työaika ja palkkausasiat ovat edelleen auki. Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona klo 12. Mikäli neuvottelutulosta ei saavuteta keskiviikkona, neuvottelut jatkuvat aikaisintaan perjantaina 2.2.2018.

Lisätiedot: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi