Kirkon alalle neuvottelutulos

15.2.2018

​Kirkon työehtosopimuksessa (KirVESTES) saatiin neuvottelutulos torstai-iltana 15.2. Jytyn liittovaltuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen perjantaina 16.2. ja hyväksyi neuvottelutuloksen. Sopimus on ns. yleisen linjan mukainen.

Uutinen julkaistu 15.2. klo 18.15. Sisältöä päivitetty 16.2. klo 17.05.

Sopimuskausi 1.2.2018-31.3.2020.

Yleisen palkkausjärjestelmän sopimuskorotukset 2018

- 1,1 % yleiskorotus 1.4.2018 lukien
- 108 euron kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä

Yleisen palkkausjärjestelmän sopimuskorotukset 2019

- 1 % yleiskorotus 1.4.2019 lukien
- 368 euron kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä

Kertaerien maksaminen edellyttää, että työntekijällä on vähintään 5 kuukautta kestävä palvelussuhde 1.4. – 31.10. välisenä aikana siten, että palvelusuhteeseen sisältyy kesäkuu kokonaisuudessaan ja hänelle maksetaan palkkaa kesäkuulta.

Lisäksi seurakunnan tulee käyttää 1.1.2020 lukien

- 0,5 %:n suuruinen järjestelyerä suorituslisään (nykyinen hava eli harkinnanvarainen henkilökohtainen palkanosa)
- 0,6 %:n suuruinen järjestelyerä suorituslisään ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan

Ylimmän johdon palkkojen korotukseen on 1.4.2018 käytettävä 1,6 % suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 1,6 % järjestelyerä.

Tuntipalkkajärjestelmän piiriin kuuluvien perustuntipalkkaa korotetaan 1.4.2018 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6% yleiskorotuksella. Vuonna 2019 työnantajalla on käytössään henkilökohtaiseen lisään 1,6% suuruinen erä. Jos työnantaja ei ota tätä käyttöön, toteutetaan tehtäväkohtaisiin perustuntipalkkoihin 1,6% yleiskorotus 1.4.2019 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Muutoksia henkilökohtaiseen palkanosaan

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän (hava) korvaava suorituslisä otetaan käyttöön kaikissa seurakunnissa 1.1.2020. Suorituslisään kussakin seurakunnassa käytettävä määrä on vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.  

Suorituslisän käyttöönoton yhteydessä toteutetaan myös vuosisidonnaisen palkanosan muutos kokemuslisäksi. 1.1.2020 alkaen euromääräistä kokemuslisää maksetaan 5 kokemuslisää kerryttävän vuoden jälkeen vähintään 4 % kunkin vaativuusryhmän keskipalkasta, 10 vuoden jälkeen vähintään 8 % kunkin vaativuusryhmän keskipalkasta ja 15 vuoden jälkeen 12 % kunkin vaativuusryhmän keskipalkasta. Siirtymämääräyksillä turvataan, että kenenkään maksussa oleva palkka ei tästä muutoksesta johtuen laske. Mikäli muutoshetkellä 1.1.2020 maksussa oleva vuosisidonnainen palkanosa on pienempi kuin uuden kokemuslisäjärjestelmän mukainen kokemuslisä, korotetaan maksussa olevaa määrää kokemuslisämääräysten mukaiseksi.

Kunnan ja valtion sopimusratkaisuihin sisältynyt tuloksellisuuserä käytetään kirkon sopimusalalla suorituslisän rahoittamiseen.

Neuvottelutuloksen vahvistaminen sopimukseksi vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Kirkon alan pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon alojen ammattijärjestö Kirkon alat ry. sekä Kirkon alan unioni r.y., jonka muodostavat Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Jytyn liittovaltuusto päättää sopimuksen hyväksymisestä pe 16.2.

Lisätiedot: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi