Kirkolle syntyi neuvottelutulos

3.6.2016

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksessa (Kirvestes) saatiin aikaan kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos tarkennusten jälkeen perjantaina 3.6.2016.  Sopimusjakso on 1.2.2017 - 31.1.2018.

Kiky-sopimuksen julkista sektoria koskevan päätöksen mukaisesti 30 %:n lomarahaleikkaus on määräaikainen ja voimassa vuosina 2017-2019. Myös työajan 24 tunnin vuosittaisesta  pidentämisestä sovittiin keskusjärjestöjen tekemän kilpailukykysopimuksen mukaisesti.

Mikäli kilpailukykysopimusta ei synny, sopimus raukeaa.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi, anne.sarvi@jytyliitto.fi