Jyty: Kirjastojen menestyksen salaisuus kohdennetut valtionosuudet ja osaava henkilöstö

8.7.2015

Lainsäädäntö on taannut Suomen kirjastolaitoksen kehittymisen yhdeksi maailman parhaista. Kirjastolaki on varmistanut tasavertaiset ja laadukkaat kirjastopalvelut koko Suomessa, mikä on tukenut merkittävästi suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia, osaamista, tasa-arvoa ja demokratiaa.

Kirjastolain keskeisiä kohtia ovat olleet kuntien velvollisuus kirjastopalveluiden järjestämiseen ja valtion rahoitusosuuden kohdistaminen kirjastotoimintaan. Yhtä tärkeää on ollut kirjastopalvelujen maksuttomuus, henkilöstön osaamiselle ja pätevyydelle asetetut vaatimukset sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö.

Hallitusohjelmassa kirjastolaki mainitaan yhtenä normien purkamisen ja säästöjen saavuttamisen kohteena. Kirjastolain uudistamistyö on paraikaa käynnissä ja tarkoituksena on, että uusi kirjastolaki tulisi voimaan 1.1.2017.

– Uudessa kirjastolaissa ei tule muuttaa ainakaan niitä lain kohtia, jotka ovat osoittautuneet menestystekijöiksi, sanoo Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

– Erityisesti kirjastoille kohdennetut valtionosuudet ja osaava henkilöstö ovat taanneet kirjastojen menestyksekkään kehityksen, Pihlajamäki korostaa.

Kirjastot yhteiskunnan kivijalka

Kirjastot tarjoavat kaikille vapaan pääsyn tietoon, joka mahdollistaa kansalaisten ja samalla koko yhteiskunnan osaamisen ja menestyksen.

Kirjastot kytkeytyvät monin tavoin yhteiskuntaan. Kirjastot vahvistavat demokratiaa sekä avointa tutkimusta, tietoa ja oppimista sekä näin myös innovaatioita. Digitaaliset palvelut edistävät entisestään tiedon saatavuutta.

– Kirjastot ovat uudistuneet perinteisestä kirjojen lainauksesta varsinaisiksi monitoimitiloiksi ja koko kansan olohuoneiksi. Satutunnit, iltapäiväkerhot, lukupiirit, harrastusvälinelainaus, taidenäyttelyt ja kahvila täydentävät loistavasti perinteistä lainauspalvelua, kehuu Pihlajamäki.

– Yhteiskunnan kivijalkaa ei tule rapauttaa kirjastoja koskevilla lyhytnäköisillä säästöillä, jotka samalla murentavat yhteiskunnan menestymismahdollisuuksia, sanoo Jytyn puheenjohtaja.

– Kirjasto on koko Suomen sivistyksen perusta. Ilmaisilla kirjastopalveluilla on tarjottu yhtäläiset mahdollisuudet kaikille suomalaisille, Pihlajamäki päättää.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 62 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.