Kansainvälinen Setlementtiliitto: demokratian puolesta pitää taistella

14.6.2018

Kesäkuussa 2018 Helsingissä kokoontuivat setlementtityöntekijät ympäri maailman. Tarkoituksena oli tutkia kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tilaa Kansainvälisen Setlementtiliiton konferenssissa, joka kantoi teemaa “Demokratia – onko se vaarassa?”. Kansainvälinen Setlementtiliitto (IFS) on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu 4000 järjestöä ja satojatuhansia aktiivisia kansalaisia, vapaaehtoisia, opiskelijoita ja ammattilaisia yli 30 maasta.

IFS:n jäsenet ympäri maailman kohtaavat työssään ja arjessaan demokratiaan liittyviä ongelmia. Tästä syystä IFS:n hallitus laati konferenssissa julistuksen demokratian puolesta.

Kansainvälisen Setlementtiliiton jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että demokratia on enemmän kuin menetelmä tai poliittinen edustus valtionhallinnossa. Demokratian visio perustuu ihmisoikeuksien ja monimuotoisuuden kunnioittamiseen ja uskoon kaikkien ihmisten arvoon maailmanlaajuisesti. Se on joukko arvoja, suuntausta ja käytänteitä, jotka voimauttavat ihmisiä ja paikallisyhteisöjä ja antavat heille mahdollisuuden päättää itse elämäänsä vaikuttavista asioista.

– Olemme ahdistuneita siitä, että demokraattisen päätöksentekojärjestelmän menetelmiä on käytetty epädemokraattisten päämäärien edistämiseksi. Yleisen mielipiteen muokkaamista ja vaalien järjestämistä on manipuloitu epädemokraattisiin tarkoituksiin. Olemme todistamassa hälyttävää itsevaltiuden ja sovinismin nousua. Olemme huolissamme kansalaisyhteiskuntien heikkenemisestä ja siitä, että jotkut hallitukset hyökkäävät niitä vastaan saadakseen valtaa, kertoi Kansainvälisen Setlementtiliiton puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen.

Olemme olleet todistamassa ihmisten joukkomuuttoa, joka johtuu suurelta osin kansalaisyhteiskunnan heikkenemisestä. Tiedon puute ja valitettavasti joskus myös tahallinen väärän tiedon levittäminen maahanmuuttajista on lisääntynyt ja aiheuttaa näille ihmisille ongelmia.

Alkuperäiskansoja ympäri maailman irrotetaan heidän kielestään ja kulttuuristaan ja työnnetään pois heidän entisiltä alueiltaan.

– Demokratia ei ole parhaimmillaan, kun sitä käytetään vahvistamaan enemmistön mielipidettä. On tärkeää, että tunnustamme demokratian ja monimuotoisuuden kunnioittamisen olevan toisiinsa sidoksissa. Meidän tulisi löytää tehokkaita keinoja kuulla sellaisten ihmisten äänet, jotka jäävät nykyisten demokraattisten järjestelmien ulkopuolelle. Oikeus osallistua lisää luottamusta ja yhteenkuuluvuutta. Uskomme, että suuri joukko ihmisiä voi tavata, keskustella ja löytää ratkaisuja meitä kaikkia koskettaviin ongelmiin, sanoi Pentti Lemmetyinen.

Setlementit tarjoavat paikan, joissa ymmärrys ja demokratian käytännöt voivat toteutua. Työssämme teemme tätä todeksi päivittäin.

Kansainvälisen Setlementtiliiton julistus kuuluu:

  • Demokratiaa pitää puolustaa.

  • Demokratian on taattava yhdenvertainen mahdollisuus äänestämiseen sekä tasapuolinen pääsy tietoihin ja resursseihin.

  • Hyväksymme vain täyden monimuotoisuuden toteutumisen demokraattisessa päätöksenteossa.

  • Maahanmuutosta on keskusteltava vain tosiasioihin pohjautuen, ja maahanmuuttajia on kohdeltava ymmärtäen ja kunnioituksella.

  • Demokratia, niin kuin se tässä on kuvattu, tarjoaa toiveikkaan tulevaisuuden koko ihmiskunnalle.

Suomen Setlementtiliitto, sen jäsenyhdistykset ja yritykset tekevät arvokasta, arkista työtä hyvinvoinnin rakentajana eri puolilla Suomea. Toimintamuotojamme ovat kansalaistoiminta, seniori- ja vanhustyö, kehittäminen ja vaikuttavuus, lapsi- ja nuorisotyö, monikulttuurinen työ, yhteisöllisten asumismuotojen kehittäminen ja tuotanto, 16 kansalaisopiston, kahden kansanopiston ja kahden erityisoppilaitoksen koulutustarjonta sekä vaikeiden elämäntilanteiden tuki. Setlementtiliikkeen palveluksessa on noin 4000 ammattilaista ja heidän kanssaan setlementtityötä tekee iso joukko vapaaehtoisia. Jo 100 vuotta setlementtityötä rohkeasti ihmisen puolella. www.setlementti.fi