Jytyn yksityissektorin kilpailukykysopimusneuvottelut alkamassa

4.4.2016

Lähes kaikilla Jytyn yksityissektorin sopimusaloilla aloitetaan kilpailukykysopimuksen soveltamista koskevat neuvottelut huhtikuun alussa. Tavoitteena on neuvottelutulos annetussa aikataulussa eli 31.5. mennessä.

Neuvotteluista voi ennustaa vaikeita mm. vuosityöajan pidentämisen takia. Kilpailuykykysopimus edellyttää myös paikallisen sopimisen määräyksien uudelleen arviointia. Sen sijaan lomarahaleikkaukset eivät koske yksityissektoria.

Lisätietoa: Jytyn edunvalvontaosasto (puh. 020 789 3710), tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

 * Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.