Jytyn nuoriso- ja opiskelijavastaavien vaalit: Sinustako alueesi kingi kaudelle 2019-2020?

19.10.2018

​Ammattiliitto Jyty tarjoaa jäsenilleen työelämän turvaa ja apua ongelmatilanteissa. Jäsenyyden myötä ammattilliitto antaa paljon muutakin. Olet kenties ollut mukana Jytyn tapahtumissa ja koulutuksissa, saanut uusia ystäviä ja päässyt mukaan erilaisille reissuille. Liiton suurin voimavara onkin aktiiviset jäsenet, jotka pitävät huolen siitä, että liittomme on elinvoimainen ja tapahtumarikas. Jytyssä myös nuorten ääni on kuuluvilla ja nyt sinulla onkin oiva mahdollisuus lähteä vaikuttamaan oman alueesi toimintaa paikallisesti sekä ottaa kantaa laajemmin.

Jytyn alueen nuoriso- ja opiskelijavastaavat valitaan alueellisella sitovalla jäsenäänestyksellä kahden vuoden välein (aluetoimintaohje). Nyt haetaan edustajia kaudelle 2019-2020.

Olisitko Sinä meidän etsimämme henkilö?

Onko sinulla ideoita miten kehittää toimintaa paikallisesti ja mihin asioihin liiton tulisi ottaa kantaa nyt ja tulevaisuudessa? Jos tunsit pientäkään pistoa Jyty-sydämessäsi niin tämä on tilaisuutesi! Lue uutiskirjeemme huolella läpi ja asetu ehdolle.

Jokaisella Jytyn alueella toimii kaksi nuorisovastaavaa ja yksi opiskelijavastaava, jotka järjestävät tilaisuuksia ja tapahtumia nuorille (alle 37v. jäsenet), kehittävät nuoriso- ja opiskelijatoimintaa alueellaan ja vaikuttavat Jytyyn esimerkiksi liittohallituksen alaisessa tulevaisuustyöryhmässä, joka kokoustaa säännöllisesti ja edustaa nuoria eri tilaisuuksissa.

 •     Äänestysalueet muodostuvat Jytyn toiminnallisista alueista Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomi.
 •     Jokaiselta alueelta valitaan kaksi (2) nuorta jäsentä ja yksi (1) opiskelijajäsen.
 •     Ehdolle voivat asettua ja vaaleissa äänestää alle 37-vuotiaat Jytyn jäsenet sekä Jytyn opiskelijajäsenet.

Alueen nuoriso- ja opiskelijavastaavan tehtävä

Alueen nuoriso- ja opiskelijavastaavat toimivat tiiminä, jonka tehtävänä on ideoida ja järjestää nuoriso- ja opiskelijatoimintaa alueellaan sekä tuoda esiin nuorten ja opiskelijoiden mielipiteitä liiton sisällä.

Tehtäviin kuuluu muun muassa:

 •     Alueen nuoriso- ja opiskelijatapahtumien ideoiminen ja järjestäminen
 •     Koulutusten järjestäminen alueen nuoriso- ja opiskelijajäsenille
 •     Alueen yhdistysten nuorisovastaavien toiminnan koordinointi ja innostaminen sekä paikallisen nuoriso- ja opiskelijatoiminnan tukena toimiminen
 •     Alueen yhdistysten nuorisovastaavien koulutuksellisen tapaamisen järjestäminen vuosittain
 •     Oppilaitos- ja opiskelijakuntayhteistyö sekä oppilaitosvierailut ja työelämäluennot
 •     Osallistuminen Jytyn aluetapaamisiin (kts. aluetoimintaohje)
 •     Osallistuminen Jytyn tulevaisuustoimikunnan toimintaan


Apuna tehtävien hoitamisessa toimii Jytyn nuoriso- ja opiskelijatoiminnasta vastaava suunnittelija sekä yksi (1) alueasiamies jokaisessa Jytyn aluetoimistossa. Jokaisen alueen nuoriso- ja opiskelijavastaavilla on käytössään 2000 - 2500 euron (vaihtelee vuosittain) vuosittainen toimintabudjetti.

Jokaisen neljän (4) alueen nuoriso- ja opiskelijavastaavat yhdessä muodostavat Jytyn tulevaisuustyöryhmän. Tulevaisuustyöryhmä on Jytyn liittohallituksen alainen toimielin, joka ideoi ja organisoi valtakunnallisesti Jytyn nuoriso- ja opiskelijatoimintaa. Tulevaisuustyöryhmä osallistuu liiton päätöksentekoon ilmaisemalla nuorten ja opiskelijoiden mielipiteitä käsittelyssä oleviin asioihin ja tehden myös uusia avauksia.
      

Tärkeät päivämäärät

 • 1.10. päivämäärään mennessä liittyneet Jytyn jäsenet ovat ehdolleasettumiskelpoisia ja äänioikeutettuja
 • 22.-31.10. Ehdolleasettumisaika nuoriso- tai opiskelijavastaavaksi
 • 5.-11.11. Sähköinen äänestys nuoriso- tai opiskelijavastaavista
 • 16.11. Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

Ehdolleasettuminen nuorisovastaavaksi

Ehdolle alueen nuorisovastaavaksi voi asettua kuka tahansa Jytyn alle 37-vuotias jäsen, jolla on jäsenmaksut asianmukaisesti maksettuna.
Ehdolle voi asettua vain omalla alueellaan. Huomioithan, että sama jäsen ei voi asettua ehdolle yhtä aikaa nuoriso- ja opiskelijavastaavaksi.

Ehdolleasettuminen tapahtuu helposti sähköisen lomakkeen avulla. Lomake tulee täyttää kokonaisuudessaan. Jäsenen tiedot tarkistetaan ennen ehdokkuuden hyväksymistä. Kuittaus hyväksytystä ehdokkuudesta lähetetään sähköpostitse ehdokkaalle ehdolleasettumisajan jälkeen 2.11. mennessä.

Ehdolleasettuminen opiskelijavastaavaksi

Ehdolle alueen opiskelijavastaavaksi voi asettua kuka tahansa Jytyn opiskelijajäsen,jolla on jäsenmaksut asianmukaisesti maksettuna.
Ehdolle voi asettua vain omalla alueellaan. Huomioithan, että sama henkilö ei voi asettua ehdolle yhtä aikaa nuoriso- ja opiskelijavastaavaksi.

Ehdolleasettuminen tapahtuu helposti sähköisen lomakkeen avulla. Lomake tulee täyttää kokonaisuudessaan. Jäsenen tiedot tarkistetaan ennen ehdokkuuden hyväksymistä. Kuittaus hyväksytystä ehdokkuudesta lähetetään sähköpostitse ehdokkaalle ehdolleasettumisajan jälkeen 2.11. mennessä.

Nuoriso- ja opiskelijavastaavien vaali

Mikäli alueella ehdolle asettuu enemmän henkilöitä kuin mitä täytettäviä paikkoja on, järjestetään vaalit. Vaalit toimitetaan sähköisenä vaalina alueittain, nuoriso- ja opiskelijavastaavat erikseen.

Etelä-Suomen alueella toimitetaan nuorisovastaavien vaali, lue lisää täältä.

Nuorisovastaavien valinnassa äänioikeutettuja ovat 1.10. mennessä Jytyn jäseneksi liittyneet alle 37-vuotiaat jäsenet. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa äänestää vain oman alueensa vaalissa. Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi ääni.


Opiskelijavastaavan valinnassa äänioikeutettuja ovat 1.10. mennessä Jytyn opiskelijajäseneksi liittyneet. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa äänestää vain oman alueensa vaalissa. Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi ääni.

Vaalit toimitetaan enemmistövaalina. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle alueella kaksi eniten ääniä saanutta nuorisovastaavaksi ehdolleasettunutta tulevat valituksi. Samalla periaatteella jokaisella alueella eniten ääniä saanut opiskelijavastaavaksi ehdolleasettunut tulee valituksi.

Äänestäminen vaalissa

Äänestysaika alkaa 5.11.2018 klo 8:00 ja päättyy 11.11. klo 20:00. Äänestäminen tapahtuu sähköisessä vaalijärjestelmässä, josta tiedotetaan ehdokasasettelun jälkeen äänioikeutetuille.

Lisätietoja:

Suunnittelija: Pekka Laukkanen
Etelä-Suomi: Satu-Maarit Urtti
Itä-Suomi: Heli Merta
Länsi-Suomi: Olli Järvelä
Pohjois-Suomi: Minna Eskelinen

Lisätietoja sähköpostitse (etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi)