Jytyn liittovaltuusto piti liittojäsenmaksun ennallaan

25.11.2016

Jytyn liittovaltuusto kokoontui järjestäytymiskokoukseensa 24.-25.11. Helsinkiin. Ylimpänä päättävänä elimenä liittovaltuusto päätti mm. toimintasuunnitelmasta. 

Ensimmmäisenä päivänä tapahtuneiden henkilövalintojen lisäksi, jolloin liittovaltuusto valitsi keskuudestaan valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan (katso aiemmat tiedotteet liiton nettisivuilla), hallituksen sekä liitohallituksen puheenjohtajan (katso aiempi tiedote), päätettiin liittojäsenmaksun suuruudesta.

Liittojäsenmaksuksi vuodelle 2017 päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,01 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja työttömyyskassan etuudesta. Liittojäsenmaksu pysyi siis ennallaan eli samalla tasolla kuin vuonna 2016. Lisäksi päätettiin, että euromääräinen jäsenmaksu säilyy 3,50 eurossa/kk. Se peritään kaikilta muilta työvoimajäseniltä vapaajäseniä lukuunottamatta.

Liittovaltuusto hyväksyi liiton talousarvion perusteluineen vuodelle 2017. Se antoi myös kannanoton liittyen sote-ja maakuntauudistukseen. Lue kannanotto: Jytyn liittovaltuusto: Sote-palveluiden valinnanvapaus ei ole kustannustehokasta