Jyty lahjoittaa 100 000 euroa nuorten työllistämiseen ja lukutaidon edistämiseen

29.11.2018

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty lahjoittaa 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 100 000 euroa lukukampanjaan, jossa palkataan työttömiä nuoria töihin yleisiin kirjastoihin Suomessa.

Kampanjalla nuoret palkataan töihin edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukemista. Työ voi olla esimerkiksi lukijana toimiminen lasten iltapäiväkerhossa tai kirjaston satutunnilla. Lukukampanja toteutetaan yhteistyössä Suomen kirjastoseuran kanssa.

Lukukampanja alkaa samanaikaisesti eri puolilla maata Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä 19.3.2019. Haku kampanjaan tapahtuu tätä ennen alkuvuodesta.

– Lahjoituksella halutaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä, korostaa lukutaidon merkitystä syrjäytymisen ehkäisijänä sekä nostaa esille kirjastojen merkittävää roolia yhteiskunnan sivistystyössä, korosti Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki Jytyn 100-vuotisjuhlaseminaarissa, joka pidettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa 29.11.

– Kannamme erityistä huolta syrjäytyvistä nuorista, jotka jäävät yksin ongelmineen eivätkä löydä paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa, Pihlajamäki jatkaa.

Keskeisimmät syrjäytymisen ehkäisyn keinot ovat koulutus ja työelämä, joissa menestymiseen nuoret tarvitsevat monipuolisia taitoja, joista tärkeimpiä ovat luku- ja kirjoitustaito, jolle luodaan perusta varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Heikkoa lukutaitoa on enemmän pojilla kuin tytöillä sekä erityisesti maahanmuuttajataustaisilla nuorilla.

Kirjastojen rooli sivistystyössä on merkittävä ennen kaikkea lukutaidon ja lukemisen edistäjänä, mutta myös tiedon saatavuuden ja käytön, oppimisen ja osaamisen sekä kansalaisyhteiskunnan kannalta.

– Kirjastoista on muodostunut koko kansan kohtaamispaikkoja, joiden merkitys syrjäytymisen vähentäjänä on tunnustettava.

Lisätietoja: Jytyn järjestöjohtaja Ari Sauros, puh. 0400 343 424, ari.sauros@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto. Vuosi 2018 on ollut Jytyn 100-vuotisjuhlavuosi.