Jyty tyytyväinen syntyneeseen neuvottelutulokseen

8.2.2018

Kuntasektorille syntyi työehtosopimusneuvotteluissa torstai-iltana 8.2. neuvottelutulos. Neuvottelupöydässä tiiviisti sopimuksesta vääntäneet Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa ovat lopputulokseen tyytyväisiä. Sopimuksen synnyttyä myös kuntasektorilla voimassa ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy ja työt jatkuvat tästä eteenpäin normaalisti.

Maija Pihlajamäki katsoo, että neuvotteluille etukäteen asetut keskeisimmät tavoitteet saavutettiin. Tärkeää oli Pihlajamäen mukaan se, että lomarahaleikkausta kompensoidaan tuloksellisuuteen perustuvalla tammikuussa 2019 maksettavalla kertaerällä, joka on keskimäärin 260€.

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki pitää myös tärkeänä, että toiselle vuodelle saatiin euromääräinen korotus. Olennaisen tärkeää on myös se, että saimme väännettyä sopimukseen pidempiaikaisen palkkaselvityksen. Siinä tarkastelun kohteena on mies- ja naisvaltaisten sektoreiden ansiokehitys niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Palkkaohjelmalla on tavoitteena tasoittaa mies- ja naisvaltaisten alojen palkkakehitystä.

Pihlajamäki korostaa, että saavutetun neuvottelutuloksen myötä ostovoima paranee, joka oli yksi keskeinen neuvottelutavoite.

Sopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Ensimmäisen vuoden palkankorotus on sekalinjaa, toinen prosentuaalinen. Palkankorotukset noudattavat tällä sopimuskierroksella eri sopimusaloilla syntynyttä ns. yleistä linjaa ja korotukset ovat samaa tasoa kuin sopimuskierroksen avanneilla vientialoilla saavutetut.

Jotta neuvottelutulos tulisi voimaan, vaatii se kaikkien sopimuksessa mukana olevien liittojen päättävien elinten hyväksymistä. Jytyn korkein päättävä elin liittovaltuusto, joka sopimukset hyväksyy, on näillä näkymin koolla ensi viikolla. Liittohallitus kokoontuu 15.2.

* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.