Jyty: Sote- ja maakuntauudistus vaatii muutosjohtamisen hallintaa

22.10.2016

Vuoden 2019 alusta voimaan astuva sote- ja maakuntauudistus on maamme historian suurin henkilöstön siirto työnantajalta toiselle. Jos uudistus toteutuu aikataulussa, puolet kunta-alan henkilöstöstä siirtyy maakuntakonserneihin. "Tämä operaatio jos mikä vaatii työpaikoille muutosjohtamisen hallintaa", painotti Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki Seinäjoella.

Liiton aluekokouksessa lauantaina 22.10. puhuneen Pihlajamäen mukaan henkilöstö on jäänyt sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa valitettavasti liiaksi sivustaseuraajan asemaan. "Jotta sote- ja maakuntauudistus toteutuisi mahdollisimman kivuttomasti, henkilöstön siirtojen valmistelu tulisi toteuttaa hyvää yhteistoimintaa noudattaen."

Pihlajamäki korostaa, että työelämän murros ja sirpaloituminen lisäävät epävarmuutta työpaikkojen säilymisestä, mutta myös yksityisen ja julkisen sektorin työpaikkojen välistä kilpailua.

Kevan tuoreen toimintaympäristötutkimuksen mukaan kuntaorganisaatioiden johtoa askarruttavat sote- ja maakuntauudistuksessa etenkin rahoitus, aikataulut, uudistuksen eteneminen ja tarvittavien tukipalveluiden järjestäminen. Henkilöstön osalta yksi suurimmista huolenaiheista on epävarmuus ja se, miten yhtiöittämiset vaikuttavat mm. henkilöstön työpaikkojen sijoittumiseen palvelukeskusten perustamisen jälkeen. 

"Jos ja kun mm. tukipalveluhenkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen yhtiöittämisen seurauksena, siirrot tulee toteuttaa liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen eli henkilöstön tulee siirtyä uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä", Pihlajamäki korostaa.

Jytyn puheenjohtajan mukaan maakuntien palkkalistoille siirtyvän henkilöstön tulee kuulua myös jatkossa Kevan eläkejärjestelmän piiriin. Lisäksi henkilöstön siirtymisessä tulee huolehtia julkisen sektorin eläketurvan säilymisestä.

 "Jyty vaatii myös, että maakuntakonsernin yhtiöihin kunnista siirtyvän henkilöstön lisäeläke-etuudet turvataan", Pihlajamäki painottaa. 

"Työhyvinvointiin kannattaa satsata"

Maamme hallituksen yksi keskeinen hallitusohjelmatavoite on työllisyysasteen nostaminen 72 %:iin nykyisestä 68 %:n tasosta. "Tämän tavoitteen saavuttaminen karkaa kyllä valitettavasti yhä kauemmaksi, jos sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa ja muutosjohtamisessa epäonnistutaan."

Pihlajamäen mukaan tilannetta ei yhtään helpota se, että uudistukseen liittyvä valinnanvapaus ja yhtiöittämisvelvoite muuttavat historiallisella tavalla henkilöstön asemaa. Siksi olisi järkevää, että uudistus toteutettaisiin realistisen siirtymäkauden puitteissa hyvin valmistellen. "Hätäisesti hutkien ei synny kuin sekundaa. Tässä olisi syytä ottaa käyttöön pohjalainen sanonta: Hyvää yritetähän teherä, mutta priimaa pukkaa tulemahan!"

 "Työssä jaksamisen ongelmat ovat olleet jo vuosia monilla työpaikoilla kasvava ongelmakenttä. Muun muassa sairauslomista johtuvan työkyvyttömyyden hintalappu on järkyttävää tasoa, jos sosiaali- ja terveysministeriön arvio kahden miljardin euron vähimmäiskustannuksista kuukaudessa menetettyinä työpanoksina työpaikoilla pitää paikkaansa", Pihlajamäki huomauttaa.

Mikäli ja toivottavasti kun työpaikoilla satsataan työhyvinvointiin, merkitsee se Pihlajamäen mukaan samalla panostusta useimmiten parempaan tuottavuuteen ja työhönsä paremmin motivoituneeseen henkilöstöön. Työterveyslaitoksen laskelmien mukaan yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa jopa kuusi euroa takaisin.

Hyviä esimerkkejä työhyvinvointiin panostaneista kunnista on saatu viime vuosina useita. Mm. Seinäjoki ja Joensuu ovat menestyneet Kevan toteuttamassa työkyvyttömyyskustannusten ns. Kaari-vertailussa erinomaisen hyvin. Ne muodostivat kärkikaksikon kaupungeista. Viimeisimmässä vertailussa vuodelta 2015 mukana oli 18 suurta ja keskisuurta kuntatyönantajakaupunkia ja sairaanhoitopiiriä.

Lisätietoja: puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537756.

* Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.