Jyty ryhtyy hoitamaan Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL:n edunvalvontaa

9.6.2017

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ovat tehneet kumppanuussopimuksen, jonka mukaan Jyty ryhtyy hoitamaan THHL:n jäsenistön edunvalvontaa maakuntauudistuksessa. Neuvottelukumppani maakuntauudistuksessa tulee olemaan jatkossa Kunta- ja maakuntatyönantajat KT.

Kumppanuus koskee maakuntauudistuksen valmisteluprosessia, jossa yhteistyön järjestämiseksi perustetaan mm. valtakunnallinen neuvottelukunta. Maakunnalliselle ja työ- ja elinkeinotoimistojen tasolle muodostetaan työryhmät paikallisista toimijoista.

THHL:n jäsenet työskentelevät työ- ja elinkeinotoimistoissa, Ely-keskuksissa, erilaisissa palvelukeskuksissa sekä työ- ja elinkeinoministeriössä mm. asiantuntijoina, palveluesimiehinä, palvelujohtajina, toimistosihteereinä, suunnittelijoina ja virastomestareina. THHL:ssä jäseniä on noin 2000.

Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jytyn jäsenet toimivat esimerkiksi kansalaisten perus- hyvinvointipalveluja tuottavilla aloilla. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Lisätietoja:

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756

THHL:n puheenjohtaja Eija Tuutti, puh. 0400 953 610