Jyty julistaa vuoronvaihtokiellon 29.10.-4.11.2018

25.10.2018

Jyty jatkaa painostustoimia hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia vastaan ja julistaa vuoronvaihtokiellon maanantaina 29.10.2018 kello 6.00 alkaen ja päättyen sunnuntaina 4.11.2018 kello 23.59. Jytyn liittohallituksen päättämä vuoronvaihtokielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä kaikilla sopimusaloilla kuntasektorilla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista ja jatkotoimista verkkosivuilla sekä jäsentiedotteilla, joten seuraa Jytyn tiedotusta.

Lue lisää: Usein kysyttyä: Jytyn vuoronvaihtokielto 29.10.-4.11.2018


Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.

Ohjeet Jytyn jäsenille toisen liiton työtaistelun varalle:

Muiden liittojen painostustoimien osalta korostamme, että Jytyn jäsenet eivät osallistu muiden ammattiliittojen jäsenten ylityö- ja/tai vuoronvaihtokiellon sekä lakonalaisen työn tekemiseen, vaan jytyläiset menevät normaalisti töihin ja tekevät ainoastaan omat työnsä ja työtehtävänsä. On myös muistettava, että vuoronvaihtoon ja ylityön tekemiseen vaaditaan aina työntekijän suostumus.


Lue lisää aikaisemmista Jytyn ja STTK:n kannanotoista: