Jyty: Järki käteen hallitus – perukaa irtisanomisesitys!

6.10.2018

Hallitus on unohtanut työlainsäädännön valmistelussa täysin työmarkkinaosapuolet eli ne, joita muutokset varsinaisesti koskettavat. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ihmettelee, miksi maan hallitus kuuntelee mieluummin Suomen Yrittäjät -järjestön vaatimuksia kuin työmarkkinaosapuolia.

Jytyn järjestöjohtaja Ari Sauros kehotti Jyty Kuopio ry:n 100-vuotisjuhlassa 6.10. Sipilän hallitusta palaamaan neuvottelupöytään yhdessä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa sekä kunnioittamaan sopimus- ja kansalaisyhteiskunnan periaatteita. Maan hallituksen harjoittama yksipuolinen sanelupolitiikka ja yhdenvertaisuutta loukkaava irtisanomishanke uhkaa käydä hyvin kalliiksi niin yritysten taloudelle kuin sopimusyhteiskunnan luottamukselle.

Maan hallituksella alkaa olla viimeinen hetki ottaa järki käteen, jotta tilanne ei laajene hallitsemattomaksi. Elinkeinoelämän keskusliiton entisen työmarkkinajohtajan Lasse Laatusen (Iltalehti 1.10.) sanoin: "Uuden asennon ottaminen riidassa ei olisi hallitukselle arvovaltatappio, vaan valtiomiesteko eskaloituvassa konfliktissa".

Vähäinen työvelvoitteen laiminlyönti voi johtaa kohtuuttomiin irtisanomisiin

– Työntekijän kannalta työnantajan madallettu irtisanomiskynnys on lakiehdotuksessa hyvin ongelmallinen. Lakiehdotuksen vähäinen työvelvoitteen laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa täysin kohtuuttomiin irtisanomisiin, Jytyn järjestöjohtaja korostaa.

Kaikkiaan lakiedotuksen toteutuminen merkitsisi palkansaajille epämääräistä irtisanomissuojaa, joka on työntekijöitä edustavalle ammattiyhdistysliikkeelle täysin mahdoton hyväksyä. Irtisanomisperusteiden rajaaminen alle 20 työntekijän organisaatiosta alle 10 työntekijään ei muuta eriarvoistavaa lakiesitystä yhtään paremmaksi.

Jyty muistuttaa myös, että työnantajien asemaa on viime aikoina jo helpotettu voimakkaasti esimerkiksi koeaikaa pidentämällä 4 kuukaudesta 6 kuukauteen. Myös takaisinottovelvoiteaikaa on lyhennetty 9 kuukaudesta 4 kuukauteen, kun irtisanomisen perusteena on taloudellinen ja tuotannollinen syy.

Lauantaina 6.10. asiaan on ottamassa kantaa myös lainsäädännön arviointineuvosto, jonka tehtävänä on lisätä hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua. Hallitus perustelee esitystä työllisyyden parantamisella. Jo tähän mennessä useat johtavat asiantuntijat ja tutkimuslaitokset ovat tyrmänneet esityksen lähes täysin ja todenneet, ettei työllisyysvaikutuksia ole. Kaikkien kannalta olisi hyvin toivottavaa, että hallitus peruisi irtisanomishankkeensa mahdollisimman pian.

Lisätietoja: Jytyn järjestöjohtaja Ari Sauros, puh. 0400 343 424, ari.sauros@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.